Projekt poticanja kvalitetnog novinarstva

Agencija za elektroničke medije pokrenula je projekt poticanja novinarske izvrnosti dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno milijun kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. 

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu 2020., profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara. 

Stoga je Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama, objavilo Javni poziv sa svim potrebnim prilozima te donijelo Odluku o izboru Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Ono je zaduženo za analizu i ocjenjivanje prijava za Program ugovaranja novinarskih radova, kao i praćenje, savjetovanje i izvještavanje o objavljenim radovima, te evaluaciju dostavljenih izvještaja. Sedmeročlano Povjerenstvo, uz predsjednicu Anitu Malenicu, članicu Vijeća za elektroničke medije, čine novinarke/novinari  Mislav Miholek, Ivana Petrović, Davor Ivanković, Mato Jerkić, Robert Mihaljević i Gordana Škaljac Narančić. 

Dokumente i obrasce potrebne za prijavu na Javni poziv možete preuzeti na poveznici – https://www.aem.hr/vijesti/javni-poziv-za-ugovaranje-novinarskih-radova-u-elektronickim-publikacijama/

Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluku po Javnom pozivu za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama (poticanje kvalitetnog novinarstva)