Portal Žene i mediji: Potpisan Sporazum o suradnji između Agencije za elektroničke medije i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

U prostorijama Agencije za elektroničke medije danas je potpisan Sporazum o suradnji na portalu Žene i mediji sa Središnjim uredom za razvoj digitalnog društva. Sporazum su potpisali Josip Popovac, ravnatelj Agencije i predsjednik Vijeća za elektroničke medije te Bernard Gršić, državni tajnik u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva.

Portal www.zeneimediji.hr dio je istoimenog projekta kojim Agencija i Vijeće za elektroničke medije nastoje pridonijeti osvješćivanju javnosti i medija o spomenutoj tematici uključivanjem svih ključnih dionika.

Ovom je prigodom Josip Popovac poželio Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva srdačnu dobrodošlicu u krug partnera na portalu Žene i mediji istaknuvši novu dimenziju suradnje dvije partnerske institucije – zajednički rad na jednoj od najaktualnijih tema današnjice – položaju žena u suvremenom društvu. „Velika posjećenost portala Žene i mediji ukazuje na važnost ove teme i odličnu suradnju sa svim dionicima i partnerima u projektu. Portal je od početka prepoznao važnost tema digitalnog osnaživanja djevojčica i žena te su do sada objavljeni brojni članci s ovom tematikom. Pored toga, u važnu dokumentaciju vezanu uz osnaživanje položaja žena u društvu uvrštena je  i ona vezana uz digitalno područje. Suradnjom sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva ta će dimenzija teme kojom se bavimo dobiti dodatan naglasak“, kazao je Popovac.

Državni tajnik Bernard Gršić istaknuo je važnost aktivnog sudjelovanja žena u oblikovanju suvremenog društva. “Žene čine više od polovice europskog stanovništva, ali samo oko 17% ICT čine žene. Aktivno sudjelovanje žena ključno je za oblikovanje održivog, poštenog i pravednog digitalnog gospodarstva i društva. U tom ozračju, želim istaknuti kako Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva podržava inicijativu osnaživanja i informiranja žena te poučavanja i podizanja svijesti svih građana, javnih osoba, kreatora javnih politika, civilnog društva i posebno medija o pitanjima položaja žena u društvu. SDURDD u skladu s obvezama koje proizlaze iz Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu, provodi kampanju kojom se želi postići ravnopravniji položaj žena u IKT industriji. Drago mi je da se na ovakav način nastavlja kvalitetna suradnja između Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Agencije za elektroničke medije”, rekao je između ostaloga Gršić.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva dvanaesta je partnerska organizacija u ovom projektu. Ostali partneri projekta su Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pučka pravobraniteljica, Ured za ravnopravnost spolova, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Središnji državni ured za sport, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Udruga B.a.B.e., Ženska soba – Centar za seksualna prava, Caritas te druge organizacije i pojedinci.

Do sada je u sklopu projekta Žene i mediji u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom i Uredom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za šport pokrenuta kampanja Za veću vidljivost ženskog sporta u elektroničkim medijima koja je uključivala radijske i televizijske spotove namijenjene podizanju razine svijesti o važnosti ženskog sporta i njegovoj podzastupljenosti u medijima, izrađena je Analiza medijskog tretmana rodnog nasilja u Hrvatskoj na trima nacionalnim televizijama te Preporuke za bolje praćenje ženskog sporta u elektroničkim medijima. Facebook profil Žene i mediji pokrenut je prije dvije godine te broji oko četiri tisuće pratitelja. Projekt Žene i mediji ima i vežnu međunarodnu dimenziju, s obzirom da je započeo u sklopu aktivnosti radne skupine Žene i rod Mediteranske mreže regulatornih tijela (MNRA). Međutim, značajno je prerastao taj okvir i danas je primjer i uzor drugim regulatorima u pristupu tematici položaja žena u društvu.

_