Nabava usluge izrade audiovizualnih spotova

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 41-19 sjednici, održanoj 19. prosinca 2019. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave – izrada audiovizualnih spotova za kampanju Žene i mediji

Rok za dostavu ponuda je 24. siječnja 2020. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.