Logo Logo

Zapisnik s 39-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 5. prosinca 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave fotokopirnog aparata
  4. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružatelja medijske usluge radija br. 04/19
  5. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja Umjetničkoj organizaciji Zagreb Film Festival kao neprofitnom pružatelju, za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev („croatian.film“)
  6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu narodni media management d.o.o. za prijenos dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnih i radijskih programa za kanal narodni TV na društvo narodni d.o.o.
  7. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu EXTRA FM d.o.o. za prijenos dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnih i radijskih programa za kanal EXTRA TV na društvo EXTRA FM ZAGREB d.o.o.
  8. Prijedlog odluke u upisu i odbijanju upisa pružatelja medijskih usluga u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja medijskih usluga iz Knjige pružatelja
  9. Razno