U Narodnim novinama broj 119/2019 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 04/19 (radio).

Rok za podnošenje zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje potrebne za izradu ponude je 7 dana od objave Obavijesti u Narodnim novinama odnosno do ‎13‎. ‎prosinca‎ ‎2019‎.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎6. ‎siječnja‎ ‎2020‎.

Obavijest

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje.

NAPOMENA: Mole se zainteresirani ponuditelji da prilikom podnošenja zahtjeva za dostavu dokumentacije obavezno naznače koncesijsko područje za koje namjeravaju aplicirati.