Logo Logo

Zapisnik s 38-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. studenog 2019.

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Izmjena odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave opreme za digitalno arhiviranje podataka-snimke
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave održavanja poslovnog programskog rješenja Centrix
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave: Računovodstveni program – održavanje i ažuriranje poslovnog programa
 6. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti radija po provedenom javnom pozivu za područje:
  • Varaždinska županija
  • grad Varaždin
  • općina Vela Luka
  • gradovi Valpovo i Belišće te općine Marijanci i Bizovac
  • šire područje grada Murskog Središća te općine Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec
  • općina Vidovec, Beretinec i dio grada Varaždina
  • grad Koprivnica
  • Zadarska županija
  • grad Rijeka
  • Primorsko-goranska županija
  • grad Osijek
  • grad Nova Gradiška i općine Rešetari, Dragalić i Cernik
 7. Prijedlozi studija opravdanosti za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija za područja:
  • grad Varaždin
  • općina Vela Luka
  • gradovi Valpovo i Belišće te općine Marijanci i Bizovac
  • šire područje grada Murskog Središća te općine Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec
  • općina Vidovec, Beretinec i dio grada Varaždina
  • grad Koprivnica
  • Zadarska županija
 8. Prijedlog odluke o dopuštenosti koncentracije vezano na vlasničku strukturu Antena Zagreb d.o.o. i Hrvoja Barišića kao člana navedenog društva
 9. Prijedlog odluke o dopuštenosti koncentracije vezano na vlasničku strukturu narodni d.o.o. Katijana Knoka kao člana navedenog društva
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu POZITIV PRODUKCIJA j.d.o.o. za prijenos dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnih i radijskih programa za kanal POZITIV TV na društvo CRTANI d.o.o.
 11. Razno