Zapisnik s 36-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 14. studenog 2019.

DNEVNI RED

  1. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata za poticanje Medijske pismenosti
  3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave izrade revizorskih izvješća
  4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave opreme za digitalno arhiviranje podataka-snimke
  5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave uredskog materijala
  6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja informatičke opreme
  7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge mobilne telefonije i usluge prijenosa podataka
  8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave računalne opreme
  9. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije
  10. Razno