Obavijest o petoj radionici u sklopu projekta edukacije pružatelja elektroničkih medija – Zagreb