Najam licenci za Microsoft programe

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 14-19 sjednici, održanoj 18. travnja 2019. donijelo  odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge – najam licenci za Microsoft programe. Rok za dostavu ponuda je 6. svibnja 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.