Logo Logo

Nabava uredskog materijala

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 14-19 sjednici, održanoj 18. travnja 2019. donijelo  odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave robe – uredski materijal. Rok za dostavu ponuda je 29. travnja 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.