Što je i čemu služi Fond za pluralizam i raznovrsnost medijskih sadržaja?

Jeste li znali da plaćanjem pretplate javnom nacionalnom televizijskom servisu, pridonosite kvalitetnijem sadržaju koji volite pratiti na nekom vašem omiljenom lokalnom ili neprofitnom mediju? Naime, tri posto sredstava uprihođenih od televizijske pretplate HRT-u, izdvaja se u korist Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija. Agencija za elektroničke medije ta sredstva putem javnih natječaja potom raspodjeljuje lokalnim radijskim i televizijskim postajama te neprofitnim medijima u Hrvatskoj.

Početak 2019. bio je u znaku triju novih natječaja Fonda na koje su se elektronički mediji koji su to željeli, mogli prijaviti tijekom siječnja i veljače. Riječ je o natječaju 1/2018., objavljenom krajem 2018., te o natječajima 1/2019. i 2/2019. s početka ove godine. Sva tri natječaja raspisana su za dvogodišnje razdoblje 2019./2020. Sredstvima koja se dodjeljuju osigurava se kontinuitet objavljivanja raznovrsnih medijskih sadržaja u sljedeće dvije godine, što pridonosi razvoju pluralističkog društva.

Riječ je o brojnim radijskim i televizijskim emisijama koje možete pratiti putem lokalnih radijskih i televizijskih kanala, ili pak čitati u tekstovima nekih elektroničkih publikacija, tj.  internetskih portala. Osim što informiraju i educiraju o najširem spektru tema koje se odnose na svakodnevna društveno-politička zbivanja, sadržaji koji se potiču često govore o ranjivim skupinama društva, primjerice o problemima nacionalnih manjina i braniteljske populacije. Fondom se potiču i mnoge važne, a nerijetko u javnom prostoru nedovoljno zastupljene teme, poput medijske pismenosti, ravnopravnosti spolova, važnosti očuvanja hrvatskog jezika i kulturne baštine, i druge.

Mediji koji dobiju sredstva kroz natječaje Fonda, s AEM-om potpisuju ugovor o načinu na koji će ih utrošiti. Tako postaju i obveznici pravdanja tih sredstava. Ugovorom se, uz ostalo, obvezuju da će godišnje proizvesti točno određeni broj emisija o nekoj temi, i u točno određenom trajanju. AEM, kao regulator koji je dodijelio sredstva, nizom aktivnosti tijekom cijele godine kontinuirano nadzire proizvode li se emisije prema ugovorenom broju i trajanju. Upravo su sada, tijekom prvog kvartala 2019., u tijeku aktivnosti vezane uz završno pravdanje sredstava dodijeljenih kroz natječaje Fonda 1/2017 i 2/2017, za prethodnu, 2018. godinu.

O svemu tome redovito izvješćujemo u ovoj rubrici posvećenoj Fondu te vas pozivamo da nas redovito pratite.