Logo Logo

Odluka o poništavanju odluke o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 05/18

Vijeće za elektroničke medije, na temelju članka 69. stavka 1. podstavka 1. Zakona o elektroničkim medijima i članka 24. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija, a temeljem provedenog postupka sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 05/18 (»Narodne novine« broj 96/2018 od 31. listopada 2018.) na 47-18 sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijelo je Odluku o poništavanju odluke o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 05/18 za područje grada Splita (G-ST2).

Narodne novine