Logo Logo

Zapisnik s 42-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. studenoga 2018.

Zapisnik s 42-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. studenoga 2018.  

DNEVNI RED 

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odgovora vezano na upite koji se odnose na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 04/18
  4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti televizije i radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 04/18
  5. Razno