Zapisnik s 36-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 4. listopada 2018.

Zapisnik s 36-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 4. listopada 2018.  

DNEVNI RED 

  1. Ovjera zapisnika
  2. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 03/18
  3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  4. Usvajanje Financijskog plana 2019.-2021.
  5. Razno