Zapisnik s 34-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. rujna 2018.

Zapisnik s 34-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. rujna 2018.  

DNEVNI RED 

  1. Ovjera zapisnika
  2. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 02/18 (općina Okučani, grad Sveta Nedelja, grad Slunj, grad Bjelovar, grad Dubrovnik i grad Osijek)
  3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  4. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i radija br. 04/18
  5. Dopis Otvorenoj televiziji Zagreb d.d. vezano za prekid odašiljanja programa
  6. Prijedlozi za upis, odbijanje upisa i ispis pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  7. Razno