Zapisnik s 33-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. rujna 2018.

Zapisnik s 33-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. rujna 2018. 

DNEVNI RED 

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 02/18 (grad Ploče, šire područje grada Otočca, grad Koprivnica, šire područje grada Virovitice, grad Beli Manastir, grad Zadar)
 4. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 02/18 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija (Radio Bljesak d.o.o., SVN Media d.o.o., Radio Slunj d.o.o., Radio Terezija d.o.o., BMB d.o.o. i IN ECO d.o.o.)
 5. Prijedlog Studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije D4 (Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, dio Krapinsko-zagorske i dio Karlovačke županije)
 6. Kandidatura za potpredsjedništvo MNRA
 7. Plan i status neposrednih nadzora u 2018. godini
 8. Razno
  – Prijedlog upute vezane uz sudjelovanje na javnom natječaju za Digitalnu regiju D4 Z1 televizije d.o.o.
  – Informativni centar Bjelovar d.o.o. u stečaju – prijedlog stečajnog plana