Zapisnik s 32-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 05. rujna 2018.

Zapisnik s 32-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 05. rujna 2018.  

DNEVNI RED 

  1. Ovjera zapisnika
  2. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 02/18 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
  3. Prijedlog Studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije D4 (Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, dio Krapinsko-zagorske i dio Karlovačke županije)
  4. Prijedlog Studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području grada Šibenika (grad Šibenik, općina Murter, Pirovac i Primošten)
  5. Prijedlog odluke o poništenju javnog natječaja za zajedničku javnu nabavu usluge analize, nadzora i praćenja gledanosti televizijskih kanala
  6. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja trgovačkom društvu Drugi plan d.o.o. za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal Weekend Media Festival 2018.
  7. Prijedlog Samoregulativnog akta HRT-a o uvjetima korištenja prekomjerne naknade ostvarene od javne djelatnosti
  8. Molba nakladnika Radio Brod d.o.o. za proširenjem koncesijskog područja
  9. Razno