Zapisnik s 31-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. kolovoza 2018.

Zapisnik s 31-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. kolovoza 2018. 

DNEVNI RED 

  1. Ovjera zapisnika
  2. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 02/18
  3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  4. Prijedlog Poziva za iskazivanje javnog interesa za područje grada Splita
  5. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, dio Krapinsko-zagorske i dio Karlovačke županije
  6. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje šireg područja grada Šibenika (grad Šibenik, općine Murter, Pirovac i Primošten)
  7. Prijedlog Ugovora o suorganizaciji 11. Dana elektroničkih medija
  8. Prijedlog odluke o brisanju ugovora o koncesijama iz registra koncesija
  9. Prijedlog odluke o upisu, odbijanju upisa i ispisu pružatelje elektroničkih publikacija
  10. Razno