Zapisnik s 30-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. kolovoza 2018.

Zapisnik s 30-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. kolovoza 2018.  

DNEVNI RED 

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Zbirno izvješće o udjelu europskih djela i udjelu europskih djela neovisnih proizvođača u 2017. godini
 4. Analiza Odjela za nadzor i analizu medijskog sadržaja pod nazivom „Dostupnost video usluga na zahtjev u Republici Hrvatskoj“
 5. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje medijske djelatnosti radija po provedenom javnom pozivu za područja

  a) Banovine (Grad Glina, Općina Gvozd, Općina Topusko, Općina Vojnić, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko)
  b) Brodsko-posavske Županije, gradovi Požega, Kutjevo, Pleternica, te općina Brestovac i Jakšić
  c) šireg područja grada Zagreba (grad Zagreb, grad Dugo Selo i općine Brckovljani i Rugvica)

 6. Prijedlozi studija opravdanosti za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija za područja

  a) Banovine (Grad Glina, Općina Gvozd, Općina Topusko, Općina Vojnić, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko)
  b) Brodsko-posavske Županije, gradovi Požega, Kutjevo, Pleternica, te općina Brestovac i Jakšić
  c) šireg područja grada Zagreba (grad Zagreb, grad Dugo Selo i općine Brckovljani i Rugvica)

 7. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 03/18 za područja

  a) Banovine (Grad Glina, Općina Gvozd, Općina Topusko, Općina Vojnić, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko)
  b) Brodsko-posavske Županije, gradovi Požega, Kutjevo, Pleternica, te općina Brestovac i Jakšić
  c) šireg područja grada Zagreba (grad Zagreb, grad Dugo Selo i općine Brckovljani i Rugvica)

 8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave informatičke opreme broj BN 20/2018

 9. Prijedlog odluke o odabiru ponuditelja u predmetu nabave usluge udomljavanja informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga i visoke raspoloživosti ISPO 

 10. Prijedlog oduke o odabiru ponuditelja u predmetu nabave usluge održavanja informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga PMU

 11. Prijedlog Izvješća o radu Vijeća i Agencije za elektroničke medije u 2017. godini

 12. Izvješće HRT-a o provedbi članka 11. Zakona o HRT-u

 13. Prijedlog Rješenja o plaćanju naknade za rad Agencije za elektroničke medije za 2015. godinu u odnosu na pružatelja medijske usluge televizije Z1 TELEVIZIJA d.o.o.

 14.  Prijedlog odluke o davanju dopuštenja trgovačkom društvu RTL Hrvatska   d.o.o. za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev („RTL PLAY“)

 15.  Prijedlog odluke o upisu udruge Zmaj Anđelko pomaže djeci (ZAPD) kao   neprofitnog proizvođača televizijskog programa u Knjigu neprofitnih   proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa

 16.  Zamolba i prijedlog okvirnog troškovnika 11. Dana Elektroničkih medija

 17.  Razno