Zapisnik sa 29-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. srpnja 2018.

Zapisnik sa 29-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. srpnja 2018.

1. Ovjera zapisnika
2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
3. Odluka o pokretanju postupka jednostavne javne nabave – udomljavanje PMU
4. Odluka o odabiru ponude trgovačkog društva SPAN d.o.o. u predmetu nabave usluge održavanje informatičke opreme
5. Prijedlog odluka o upisu, ispisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija
6. Prijedlog odluke o isplati regresa od 1.250,00 (tisućudvjestopedest kuna)
7. Razno
a) Odluka o poništenju odluke o nabavci službenog vozila
b) Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za područje Banovine (grad Glina, općina Gvozd, općina Topusko, općina Vojnić, općina Pokupsko i općina Kravarsko)