Zapisnik sa 27-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. srpnja 2018.

Zapisnik sa 27-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. srpnja 2018.

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog studija opravdanosti za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija za područje grada Ploče, općine Okučani, šireg područja grada Otočca, grada Koprivnice, grada Virovitice, grada Belog Manastira, grada Svete Nedelje, grada Slunja, grada Bjelovara, grada Dubrovnika, grada Osijeka i grada Zadra
  4. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 02/18 za područje grada Ploče, općine Okučani, šireg područja grada Otočca, grada Koprivnice, grada Virovitice, grada Belog Manastira, grada Svete Nedelje, grada Slunja, grada Bjelovara, grada Dubrovnika, grada Osijeka i grada Zadra
  5. Prijedlozi javnih poziva za utvrđivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija za područja:

a)      Šire područje Grada Zagreba (Grad Zagreb, grad Dugo selo, i Općine Brckoljvani i Rugvica),

b)      Brodsko-posavske županije, gradovi Požega, Kutjevo, Pleternica, te općine Brestovac i Jakšić

6. Očitovanje na Prijedlog zaključka Vlade Republike Hrvatske o Zapisniku sa Sedme sjednice hrvatsko-srpskog Međuvladinog mješovitog odbora za manjine (MMO) radi praćenja Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o zaštiti prava srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori.

7. Razno