Logo Logo

Zapisnik s 47-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. prosinca 2017.

Zapisnik s 47-17 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. prosinca 2017. 

D N E V N I   R E D:

 1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 06/17 za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na području L-SB
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje medijske djelatnosti televizije po provedenom javnom pozivu za područja digitalnih regija D5, D6, D7 i D9
 4. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje medijske djelatnosti radija po provedenom javnom pozivu za područja Malog Lošinja, Vrgorca, Labina, Korčule, Metkovića, Orahovice, Novske, Delnica, Petrinje, Vele Luke, Vukovara i Borova
 5. Odluka o izboru ponude u postupku javne nabave 04/17
 6. Odluka o izboru revizorske kuće
 7. Sporazum o suradnji između Agencije za elektroničke medije/Hrvatskog olimpijskog odbora/Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
 8. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja Udruzi korisnika Magić Mala bežičnih sustava MM Wireless kao neprofitnom pružatelju, za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal Internet RADIO „SLAVONAC“.
 9. Prijedlog odluke o upisu i ispisu elektroničkih publikacija
 10. Odluka o članstvu u Centre on Regulation in Europe (CERRE) u 2018.
 11. Razno.