Kampanja Birajmo što gledamo uskoro i u Crnoj Gori

Agencija za elektronske medije iz Crne Gore zatražila je, u sklopu projekta razvijanja medijske pismenosti u toj zemlji, suglasnost hrvatskog regulatora za korištenje  televizijskih spotova  iz kampanje „Birajmo što gledamo“.

 Vijeće za elektroničke medije na svojoj je sjednici potvrdilo suglasnost za ustupanje spotova iz spomenute kampanje, nakon što je isto učinio i Ured UNICEF-a za Hrvatsku.

Birajmo što gledamo medijska je kampanja Agencije za elektroničke medije i UNICEF-a iz 2015. i 2016.  čiji je cilj bio podizanje razine svijesti o važnosti medijskog opismenjavanja roditelja, skrbnika i djece. Kampanjom se željelo ukazati na važnost pažljivog odabira medijskih sadržaja za djecu, svrsishodnog korištenja programskih oznaka o primjerenosti sadržaja i poticanja djece na kritičko promišljanje medijskih sadržaja. U sklopu kampanje emitirana su  tri televizijska  spota koja ukazuju na potencijalno štetne utjecaje na djecu i mlade nasilnih i neprimjerenih sadržaja kao i iskrivljenih nerealnih medijskih slika. Osim spotova na nacionalnim i lokalnim televizijama, u sklopu kampanje izdane su Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje medija.

TV spotove možete pogledati ovdje.