Agencija za elektroničke medije predsjeda Europskom skupinom regulatora za audiovizualne medijske usluge u 2018.

Damir Hajduk, predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelj Agencije za elektroničke medije, imenovan je u Bruxellesu na plenarnoj sjednici Europske skupine regulatora za audiovizualne usluge (ERGA – European Regulators Group for Audiovisual Media Services) predsjednikom te krovne organizacije medijskih regulatora Europske unije.

ERGA, koju čine predstavnici nacionalnih neovisnih regulativnih tijela na području audiovizualnih medijskih usluga zemalja članica EU-a, osnovana je početkom 2014. odlukom Europske komisije (EK). Zadaci ove ekspertne skupine su savjetovanje i asistencija EK pri dosljednoj primjeni Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama kao i drugi zadaci iz ovog područja, podrška suradnji regulativnih tijela unutar EU-a te poticanje razmjene iskustva i dobre prakse.

„Ovaj izbor potvrđuje ugled koji hrvatski regulator uživa u Europskoj uniji. Nakon predsjedanja Francuske i Nizozemske, dvije zemlje i dva regulatora s velikim iskustvom i ugledom, kolege su prepoznale i cijene naš rad i doprinos u razmjeni znanja i iskustva u cilju unapređenja regulatorne prakse u dinamičnom medijskom okruženju u kojem djelujemo. Velika je odgovornost i profesionalno zadovoljstvo biti na čelu krovne organizacije medijskih regulatora EU-a u razdoblju donošenja nove europske Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama i sudjelovati u njezinom prilagođavanju nacionalnim zakonodavnim okvirima“, kazao je Damir Hajduk nakon izbora za predsjednika ERGA-e.

Na plenarnoj sjednici ERGA-e usvojen je i Program rada za 2018. koji je predložio i prezentirao Damir Hajduk, a čiji okvir čine teme samoregulacije i koregulacije, pluralnosti, razmjene iskustava i dobre prakse kroz daljnji razvitak online baze znanja i ERGA Akademije, platforme za razmjenu znanja i iskustva na najvišoj razini te, konačno, tema posvećena primjeni nove Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, čije se usvajanje očekuje u nadolazećem razdoblju.

U potpredsjedništvo ERGA-e izabrani su direktor slovačkog regulatora, Luboš Kukliš i  dr. Tobias Schmid, predstavnik njemačke krovne regulativne organizacije DLM (Direktorenkonferenz Landesmedienanstalten).