Odluke o trajnom oduzimanju koncesije – Vox d.o.o. Zadar

Vijeće za elektroničke medije, u postupku nadzora nad radom nakladnika televizije – VOX d.o.o., Zadar, na temelju članka 76. stavka 1. točke 6. i 9. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) na 31-16 sjednici održanoj 21. rujna 2016., donijelo je Odluke o trajnom oduzimanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije nakladniku televizije –  VOX d.o.o. Zadar:

– na području digitalne regije D6 – dio Karlovačke i Ličko-senjske županije

– na području digitalne regije D7 – Zadarske, Šibensko-kninske i dijelu Ličko-senjske županije

Narodne novine broj 87 od 28. rujna 2016.