Odluka o dodjeli sredstava Fonda 03/15

Na temelju provedenog Javnog natječaja broj 03/15 za
raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i
raznovrsnosti elektroničkih medija – nakladnika televizije,
nakladnika radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga
televizije i radija iz članka 19. i 79. ZEM-a, neprofitnih
pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača
audiovizualnih i radijskih programa za 2016. godinu („Narodne
novine“ broj 125/15, dalje u tekstu: Javni natječaj) dodijeljena
su ukupna sredstva za programe za koje nisu dodijeljena sredstva
Fonda po Javnom natječaju broj 01/15 i 02/15 za:

– 16 nakladnika televizije u iznosu od = 5.533.937,62 kuna
– državne potpore,

– 92 nakladnika radija te neprofitna pružatelja medijskih usluga
radija iz članka 19. i 79. ZEM-a u iznosu od = 6.035.289,16 kuna
– potpore male vrijednosti,

– 2 nakladnika radija u iznosu od = 129.014,09 kuna – državne
potpore,

– 13 neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija u iznosu od
= 251.982,49 kuna – potpore male vrijednosti,

– 11 neprofitnih proizvođača audiovizualnog programa u iznosu od
= 2.313.000,00 kuna – potpore male vrijednosti,

– 4 neprofitna proizvođača radijskog programa u iznosu od =
491.500,00 kuna – potpore male vrijednosti.

Odluka