Odluka temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 02/15 za obavljanje djelatnosti radija

Na temelju Zakona o elektroničkim medijima, Pravilnika o sadržaju
i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje
djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija,
provedenih pripremnih radnji za dodjelu koncesija, Vijeće je
raspisalo Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 02/15 za
obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na
području grada Zagreba. Odluka temeljem Obavijesti o
namjeri davanja koncesije broj 02/15 za obavljanje djelatnosti
radija
donesena je na 47. sjednici Vijeća za elektroničke
medije, održanoj 29. rujna 2015.