Učestala pitanja Fond 2/15 – 2. dio

S obzirom na učestala pitanja u svezi prijave na Javni natječaj
02/15 Fonda, pogledajte odgovore na Često postavljena pitanja – 2.
dio.