Zapisnik 5-15 sjednice Vijeća održane dana 21. siječnja 2015.

Zapisnik 5-15 sjednice
Vijeća održane dana 21. siječnja 2015.

DNEVNI RED

 1. Ovjera zapisnika
 2. Prijedlozi studija opravdanosti za davanje koncesija

  a)      za obavljanje djelatnosti
  radija – područja: grad Belišće, općina D. Lapac, dio grad
  Osijeka, grad Pakrac, grad Rovinj, dio grad N. Gradiška i
  grad Pula

  b)      za obavljanje djelatnosti
  televizije – područje grada Zaprešića

 3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
  predmetu nabava tehničke usluge poticanja medijske pismenosti na
  temu nacioalne manjine u Republici Hrvatskoj
 4. Razno