Zapisnik 4-15 sjednice Vijeća održane dana 20. siječnja 2015.

Zapisnik 4-15 sjednice
Vijeća održane dana 20. siječnja 2015.

DNEVNI RED

  1. Nadzor nad radom nakladnika
  2. Razno