Zapisnik 3-15 sjednice Vijeća održane dana 16. siječnja 2015.

Zapisnik 3-15 sjednice
Vijeća održane dana 16. siječnja 2015.

DNEVNI RED

 1. Ovjera zapisnika
 2. Prijedlog Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim
  medijima
 3. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave
  bagatlne vrijednosti
 4. Prijedlog Plana nabave Agencije za elektroničke medije za
  2015. godinu
 5. Revizija odluke o izdavanju prekršajnog naloga – Europa
  digital d.o.o.
 6. Razno