Logo Logo

Zapisnik s 1-15 sjednice Vijeća održane dana 05. siječnja 2015.

Zapisnik s 1-15 sjednice
Vijeća održane dana 05. siječnja 2015.

DNEVNI RED

 1. Ovjera zapisnika
 2. Prijedlog Plana rada za 2015. godinu
 3. Prijedlog Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim
  medijima
 4. Prijedlog odluke o izboru trgovačkog društva za usluge
  praćenja medija
 5. Davanje prethodnog odobrenja na odluku Nadzornog odbora HRT-a
  na visinu mjesečne pristojbe za 2015. godinu
 6. HURIN – Izvješće o realizaciji projekta 7. Dani elektroničkih
  medija
 7. Razno