Odluka o dodjeli sredstava Fonda Javni natječaj broj 06/14

Na temelju provedenog Javnog natječaja broj 06/14 za raspodjelu
sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija – neprofitni pružatelji medijskih usluga –
televizije i radija iz članka 19. i 79. ZEM-a, neprofitni
pružatelji elektroničkih publikacija i neprofitni proizvođači
audiovizualnog i/ili radijskog programa („Narodne novine“, broj
108/14) dodijeljena su sredstva:

– 1 neprofitnom pružatelju medijske usluge televizije iz članka
79. ZEM-a =54.606,82 kuna
– 1 neprofitnom pružatelju medijske usluge radija iz članka 79.
ZEM-a =62.381,56 kuna
– 14 neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija =972.000,00
kuna
– 2 neprofitna proizvođača radijskog programa =105.086,00
kuna
– 3 neprofitna proizvođača audiovizualnog programa =310.594,00
kuna.

Odluka o dodjeli sredstava
Fonda Javni natječaj broj 06/14