Pojašnjenje točke 6. Odluke o raspodjeli sredstava Fonda 03/14

Temeljem upita za pojašnjenje točke VI. Odluke o raspodjeli
sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija – radija, KLASA: 612-12/14-09/0005, URBROJ:
567-02/01-14-2 od 23. srpnja 2014., JN 03/14, Agencija za
elektroničke medije još jednom ukazuje nakladnicima koji su
dobili sredstva iz spomenutog Fonda na nužnost poštivanja obaveze
da sve proizvedene i objavljene programe na kraju označe
formulacijom „Ova emisija/ovaj program sufinanciran(a) je
sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija“.

Iznimno, kada se radi o programu/emisiji koji se dnevno
višekratno ponavlja (kao primjerice u slučaju informativnog
programa) smatrat će se da je nakladnik izvršio svoju obavezu ako
je glavnu informativnu emisiju toga dana označio gore
navedenom  formulacijom.