Erasmus +, radionice tijekom siječnja 2014

Erasmus+ je novi program Europske unije za obrazovanje,
osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. ; i
usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih
građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u
području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od
14.7 milijardi eura te će zamijeniti sedam postojećih programa:
Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet
programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i
teritorijima). 

Raspored radionica dostupan
je
 na stranicama Agencije za mobilnost
i europske programe 
koja provodi i promovira
programe Europske unije u području obrazovanja, znanosti i
mladih. 

Više