Prijedlog Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Na temelju odredbe članka 64. stavka 5. i članka 69. stavka 1.
podstavka 7. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“,
broj 153/09., 84/11. i 94/13.), a u svezi s odredbom članka 39.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima
(„Narodne novine“, broj 94/13.) i članka 20. stavka 1. Statuta
Agencije za elektroničke medije („Narodne novine“ broj 90/10.)
Vijeće za elektroničke medije uputilo je tekst prijedloga
Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija na prethodno mišljenje Ministarstvu kulture.


Prijedlog Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i
raznovrsnosti elektroničkih medija.pdf