Zaključeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Pravilnika o fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Zaključeno je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o fondu za poticanje
pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija s ciljem
prikupljanja mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu
prijedloga teksta Pravilnika. Prikupljena mišljenja o Nacrtu
prijedloga Pravilnika o fondu za poticanje pluralizma i
raznovrsnosti elektroničkih medija bit će dostupna u obrascima
izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.