Logo Logo

Napomene za ispunjavanje tablice pravdanja Fonda – radijski i televizijski nakladnici

U tablici su navedeni popisi svih emisija koje su prijavljene na
Fond 2013. Ispunjavaju se podatci samo za one emisije za koje su,
temeljem odluke Vijeća i potpisanog Ugovora, dodijeljena
sredstva.