Praćenje realizacije korištenja sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u 2013.godini

Sukladno postupku utvrđivanja načina provedbe nadzora
ostvarivanja Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija u 2013. godini, u smislu provođenja nadzora
nad emitiranjem programa (emisija) koje su se nakladnici
televizije obvezali proizvesti i objaviti u 2013. godini, Vijeće
je na 46-13 Sjednici usvojilo način praćenja ostvarivanja Fonda,
na način da će nakladnici dostavljati osnovne podatke o svim
realiziranim emisijama Fonda 01/13.