Praćenje realizacije korištenja sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u 2013.godini

Sukladno postupku utvrđivanja načina provedbe nadzora
ostvarivanja Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija u 2013. godini, u smislu provođenja nadzora
nad emitiranjem programa (emisija) koje su se nakladnici radija
obvezali proizvesti i objaviti u 2013. godini, Vijeće je na 46-13
Sjednici usvojilo način praćenja ostvarivanja Fonda, na način da
će nakladnici dostavljati osnovne podatke o svim realiziranim
emisijama Fonda 01/13.