Održana međunarodna konferencija o digitalnoj televiziji, Nacionalne strategije prelaska s analognog na digitalno odašiljanje – EU i regionalna iskustva, Priština, 28.-29. lipnja 2012.

U organizaciji kosovskog regulatora elektroničkih medija, Nezavisne komisije za medije (IMC), u Prištini je održana konferencija na kojoj su predstavnici regulatora iz zemlje domaćina, Turske, Velike Britanije, Crne Gore, Albanije, Slovenije i Hrvatske predstavili nacionalne planove i iskustva vezano uz prelazak s analognog na digitalno odašiljanje televizijskog signala. Član Vijeća za elektroničke medije predstavio je brojnim predstavnicima medija, kosovske vlade i regulatora hrvatska iskustva vezano uz digitalizaciju, te različite europske koncepte prelaska na digitalno odašiljanje iz perspektive europske platforme regulatora elektroničkih medija – EPRA-e.