Logo Logo

Odluka o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2011. godinu

Na temelju članka 64. stavka 7. Zakona o elektroničkim medijima
(Narodne novine, broj 153/09), članka 9. stavka 1. Pravilnika o
načinu i postupku provedbe javnog natječaja za sufinanciranje
audiovizualnih i radijskih programa iz sredstava Fonda za
poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija,
kriterijima za raspodjelu sredstava te načinu praćenja trošenja
sredstava i ostvarivanja programa za koja su dodijeljena (Narodne
novine, broj 43/10) i članka 2. Odluke o načinu vrednovanja
prijava na natječaj za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje
pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (Narodne novine,
broj 27/11), Vijeće za elektroničke medije je na 65-11 sjednici
održanoj 10. kolovoza 2011. godine donijelo sljedeću.