Logo
  • hr

Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Vijeće za elektroničke medije na sjednici održanoj 22. svibnja 2019. donijelo je Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelje medijske usluge Udruga za promicanje medijskog pluralizma 808, Jadranski radio d.o.o., Solo FM d.o.o. u stečaju i Extra FM Zagreb d.o.o.