Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom

Dana 13. prosinca 2021. na savjetovanje sa javnošću stavljen je Pravilnik o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom koji je Vijeće za elektroničke medije utvrdilo na svojoj sjednici 48-21 od 08. prosinca 2021.

Savjetovanje je dostupno na stranici e-savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19460 .

Poziva se zainteresirana i stručna javnost da svoje obrazložene komentare dostavi putem stranice e-savjetovanja do 13. siječnja 2022.