Logo
  • hr
  • en

Javni poziv za mjere pomoći honorarnim medijskim djelatnicima – Isplata potpore

Vijeće za elektroničke medije je na sjednici 26-20 održanoj 30. lipnja 2020. utvrdilo prijedlog konačne liste za isplatu potpore sukladno Javnom pozivu od 28. svibnja 2020., a temeljem Odluke Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Klasa: 612-12/20-01/0025, Urbroj: 532-07/1-20/01 od 20. svibnja 2020. godine.

Slijedom citirane Odluke Vijeća, Agencija za elektroničke medije dostavila je konačnu listu za isplatu potpore Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, koje je utvrdilo da će izvršiti isplatu potpore osobama sa liste.