Javni natječaj 03/15 – podsjetnik za prijave

Podsjećamo sve korisnike Fonda za poticanje pluralizma i
raznovrsnosti elektroničkih medija da je rok za prijavu na Javni
natječaj  03/15 za dodjelu sredstava Fonda za poticanje
pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija,
 18.prosinca o.g. (petak), zaključno do kraja
dana.

Ovim putem pozivamo sve pružatelje medijskih usluga da ne čekaju
zadnji dan kako bi izvršili svoje prijave, te da tako izbjegnu
eventualne tehničke probleme koji bi se mogli pojaviti u
situaciji kad veliki broj korisnika predaje svoje prijave i
natječajne dokumentacije u isto vrijeme.