Zapisnik s 39-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 27. listopada 2016.

Zapisnik s 39-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 27. listopada 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije – specijalizirani programi – unutar MUX-a D temeljem odluke Upravnog suda u Splitu
  3. HAKOM – zahtjev za davanje suglasnosti za poboljšanje čujnosti Hrvatskog radija
  4. Prijedlozi za upis i odbijanje upisa elektroničkih publikacija i Knjigu pružatelja
  5. Razno