Zapisnik s 33-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 02. rujna 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Ispravak zapisnika s 30-21 sjednice Vijeća 
  3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge održavanja informatičke opreme
  5. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
  6. Razno