Logo
 • Hrvatski
 • Engleski

Zapisnik s 30-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 3. rujna 2020.

DNEVNI RED:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog Izvješća o radu Vijeća i Agencije za elektroničke medije u 2019.
 4. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluge održavanja informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga PMU
 5. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o pružanju usluge udomljavanja informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga i visoke raspoloživosti ISPO
 6. Narativni izvještaj novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija
 7. Prijedlog studije opravdanosti za davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada Pule (G-PU2)
 8. Prijedlog studije opravdanosti za davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području na području grada Rijeke (G-RI)
 9. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
 10. Razno