Zapisnik s 25-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. lipnja 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge održavanja sustava za nadzor televizijskih i radio kanala
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave usluge pravnog savjetovanja u postupku javne nabave usluge voditelja projekta  „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“  
 5. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija – DAB+
 6. Zahtjev društva MTS MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal JEKA
 7. Zahtjev društva MTS MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal WORLD WIDE MUZZIK (WWM)
 8. Zahtjev društva MTS MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal R&R
 9. Zahtjev društva MTS MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal FLASH BACK
 10. Zahtjev društva MTS MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal ZZ TV
 11. Zahtjev društva MTS MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal MUZZIK
 12. Zahtjev društva MTS MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal POP STAR
 13. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača
 14. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
 15. Razno

Zapisnik s 25-22 sjednice Vijeća, održane 15. lipnja 2022.